تماس با ما
شیراز، خیابان معالی آباد،

ساختمان اداری آوا، طبقه ۶ ، واحد۶۵

​تلفکس : ۰۷۱۳۶۳۴۰۴۳۸ - ۰۷۱۳۶۳۴۰۵۵۳ - ۰۹۰۲۲۳۱۸۲۰۰
rashadp34008@gmail.com

khoram@rashadp.com

کدپستی:۷۱۸۷۷۱۱۶۷۱