ساعات بازدید از نمایشگاه  ۱۶ تا  ۲۱ می باشد.

درصورتیکه کالاهای عرضه شده درغرفه مغایرتی با عنوان نمایشگاه و همچنین زمینه فعالیت ذکر شده درقرارداد داشته باشد از ادامه فعالیت غرفه جلوگیری بعمل خواهد آمدو در این رابطه غرفه دار حق هیچگونه اعتراض و ادعای خسارات نخواهد داشت.

غرفه ها حداکثر سه روز قبل از افتتاح نمایشگاه دراختیار غرفه داران قرارخواهد گرفت ومشارکت کننده ملزم به رعایت حدود و ابعاد غرفه از نظر طول ، عرض و ارتفاع می باشد.

هیچ غرفه داری تا روز بعد از اختتام نمایشگاه مجاز به تعطیل نمودن غرفه خود و یا خروج اجناس از محل نمایشگاه نخواهد بود.

نظافت راهروها وفضاهای عمومی نمایشگاه بعهده برگزارکننده ونظافت داخل غرفه ها پس ازتحویل بعهده متقاضی میباشد.

مسئولیت نگهداری کالاها از هنگام ورود کالا تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده مشارکت کنندگان است و پس از پایان ساعت کار وپلمپ سالنها مسئولیت حفظ اموال به عهده شرکت نمایشگاه می باشد . لذا کلیه مسئولین غرفه ها موظفند خود و یا نماینده آنان۳۰ دقیقه قبل از شروع نمایشگاه در زمان فک پلمپ سالنها در محل حضور داشته باشند. هر گونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد . همچنین مسئولیت حفظ و بیمه اموال و کالاهای متقاضی در طول مدت نمایشگاه  و قبل و بعد از آن بعهده خود متقاضی می باشد.هنگام باز نمودن درب سالنها در بدو ورود به غرفه کلیه لوازم و تجهیزات کنترل شود و چنانچه سرقت یا شکستگی مشهود گردید مراتب در دقایق اولیه به مدیر سالن انعکاس گردد بدیهی است هر گونه گزارش پس از حضور بازدید کنندگان  در سالن از سوی غرفه دار قابل پیگیری نمی باشد .

ارتفاع مجاز جهت غرفه آرایی ۵/۲ متر می باشد. (چه در فضای باز و چه داخل سالن ) شرکتهایی که نیاز به طراحی و دکورسازی غرفه خود بیش از حد ذکر شده دارند می بایست حداکثر ۲۰ روز قبل از شروع نمایشگاه نسبت به اخذ تائیدیه نقشه غرفه آرایی خود از مدیر پروژه و همچنین پرداخت وجه مربوط بابت تبلیغات مازاد اقدام نمایند.

شرکت کنندگان مجازبه واگذاری غرفه به غیر وهمچنین اشتراک و یا تغییر در رشته فعالیت غرفه های خود نمی باشند و هرگونه تغییرات درخواستی فقط با تایید کتبی امور نمایشگاه ممکن خواهد بود.

شرکت نمایشگاه  هیچگونه مسئولیتی در قبال ازکارافتادن سیستمهای الکتریکی بعلت قطع و یا نوسان برق شهرنداشته و شرکت کننده باید راساً نسبت به تهیه دستگاههای محافظ و ups اقدام نماید.

زدن چسب و نوشتن برروی پانلها واستفاده از پیچ ، میخ و یا هر وسیله ای که به بدنه غرفه خسارت وارد نماید ممنوع است، در غیر اینصورت در زمان تخلیه و تسویه حساب غرفه خسارت وارده به اموال نمایشگاه دریافت خواهد شد.

رعایت کلیه قوانین جاری کشور و بخشنامه ها و ضوابط حاکم برجامعه از جمله رعایت و حفظ کامل شئونات اسلامی  و پوشش مناسب جهت عوامل غرفه داران محترم ( آقایان عدم استفاده از کراوات و خانمها پوشیدن مقنعه ) در نمایشگاه الزامی می باشد .ضمنا از نصب هر گونه پوستر تبلیغاتی که مغایر با شئونات اسلامی است جدا خودداری شود.در صورت مشاهده عدم رعایت موارد مذکور، پس از یکبار اخطار شفاهی و کتبی عوامل نمایشگاه نسبت به جمع آوری غرفه مذکور اقدام خواهند نمود و از ادامه فعالیت ایشان جلوگیری می نمایند و مشارکت کننده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

مشارکت کنندگان مجاز به برگزاری هرگونه مراسم تظیر مسابقه ،قرعه کشی ،اهدای جوایز و …در داخل غرفه خود نمی باشند ، در صورت نیاز به این امر می بایست قبلاً هماهنگی لازم را با نمایشگاه بعمل آورند.

هر نوع تبلیغات در خارج از غرفه تنها با هماهنگی  روابط عمومی نمایشگاه قابل اجرا می باشد و شرکت  تبلیغاتی را که بدون هماهنگی انجام شده باشد جمع آوری و برابر مقررات با متخلف برخورد خواهد نمود.

در صورتی که شرکت کنندگان ، تمایل داشته باشند نسبت به اجرای غرفه خودساز اقدام نمایند ، بایستی فرم مربوطه را از وب سایت این شرکت (بخش قوانین و مقررات ) یا واحد مدیریت سالن ها دریافت و تکمیل نموده و نسبت به اخذ مجوز حداقل ۲۰ روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه اقدام نمایند. هزینه صدور مجوز فوق بابت هر متر مربع غرفه مبلغ ۰۰۰/۸۰ ریال می باشد.

**طبق تعاریف و قوانین نمایشگاهی به هر گونه غرفه سازی که دارای عملیات رنگ آمیزی ،جوشکاری یا برشکاری باشد ، غرفه خودساز اطلاق می گردد.

متقاضیان برق سه فاز و  انشعاب آب  درخواست مکتوب خود را حداکثر ۱۰ روز قبل از شروع نمایشگاه به معاونت اجرایی  ارسال نمایند .